Disclaimer

Deze website is niet een officiële website van de Veiligheidsregio Utrecht. Zie voor officiële nieuwsberichten en contact gegevens de website van de Veiligheids Regio Utrecht. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Brandweer Vinkeveen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Brandweer Vinkeveen komen. Brandweer Vinkeveen heeft het recht om de informatie op deze internetpagina zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere internetpagina’s die door middel van koppelingen toegankelijk zijn vanuit deze internetpagina zijn niet door Brandweer Vinkeveen gecontroleerd of goedgekeurd. Brandweer Vinkeveen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden. Niets op deze internetpagina mag zonder schriftelijke toestemming van Brandweer Vinkeveen worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.

Copyright © Brandweer Vinkeveen 2021. Alle rechten voorbehouden.